Սյուզան Չժոու

/susan-zhou/

Սյուզան Չժոու

Հեռ.՝ 626-321-2372
Էլ.susan@aaalendings.com
Զրուցարան՝ ZNF6966
Վեբ: https://aaalendings.com/Officer -SusanZhou

Իմ մասին:
DRE# 02141625 |NMLS# 2117760
ԱՀՀ վարկեր |NMLS# 295075
117 S. Garfield Ave. Alhambra, CA 91801

ՈՉ QM ՎԱՐԿ

3/12/24/ Բանկային քաղվածք
Ակտիվների սպառում
ATR- In- Full
DSCR ծրագիր
P&L ծրագիր
Օտարերկրյա ազգային վարկ

QM ՎԱՐԿ

Համապատասխան վարկ
Բարձր մնացորդի վարկ
Jumbo վարկ

ՈՒՂԻՂ ՎԱՐԿԱՏՈՒ
24 ԺԱՄ ՇՐՋԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ