Սթիվեն Ցայ

/stephen-tsai/

Սթիվեն Ցայ

Հեռ.՝ 626-384-1220
Էլ.stsai@aaalendings.com

Իմ մասին. (դատարկ)

ՈՉ QM ՎԱՐԿ

3/12/24/ Բանկային քաղվածք
Ակտիվների սպառում
ATR- In- Full
DSCR ծրագիր
P&L ծրագիր
Օտարերկրյա ազգային վարկ

QM ՎԱՐԿ

Համապատասխան վարկ
Բարձր մնացորդի վարկ
Jumbo վարկ

ՈՒՂԻՂ ՎԱՐԿԱՏՈՒ
24 ԺԱՄ ՇՐՋԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ