Անաբել Յանգ

/annabel-yang/

Անաբել Յանգ

Հեռ՝ 312-810-0438
Էլ.annabel.yang@aaalendings.com

Իմ մասին (դատարկ)

ՈՉ QM ՎԱՐԿ

3/12/24/ Բանկային քաղվածք
Ակտիվների սպառում
ATR- In- Full
DSCR ծրագիր
P&L ծրագիր
Օտարերկրյա ազգային վարկ

QM ՎԱՐԿ

Համապատասխան վարկ
Բարձր մնացորդի վարկ
Jumbo վարկ

ՈՒՂԻՂ ՎԱՐԿԱՏՈՒ
24 ԺԱՄ ՇՐՋԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ